Gezondheidscentrum “Het Gulden Hart” - Bakenbergseweg 72 in Arnhem

Hoe de behandeling werkt

Claartje Kindercoaching is er voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar die niet lekker in hun vel zitten. En voor hun ouders die hierbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Na een vrijblijvende kennismaking (meestal telefonisch), maken we een afspraak voor een eerste gesprek. Dit intakegesprek is bedoeld om de huidige situatie in kaart te brengen en de hulpvraag van zowel ouders als kind, helder te krijgen. Ouders en kind mogen zelf aangeven of ze dit gesprek met of zonder het kind erbij willen voeren.

Het coachingstraject is doorgaans een kort traject. In dit traject werken we aan het oplossen van emotionele blokkades, het versterken van eigenwaarde, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.

Kindercoaching door Claartje Schoonhoven

Coachingtechnieken

Ik maak hierbij gebruik van verschillende werkvormen. Zo kunnen we creatief aan de slag door bijvoorbeeld te tekenen, schilderen of knutselen. Daarnaast volg ik diverse pedagogische methodieken.

Tijdens de sessies ga ik uit van de talenten van jouw kind. Ik begeleid hem of haar naar het (her)ontdekken, bewust worden en inzetten van deze eigen kwaliteiten en stimuleer je kind om deze in te zetten en te vertrouwen op het eigen kunnen. Je kind krijgt de ruimte om eigen oplossingen aan te dragen en in te zetten. Ik help je kind op gang, zodat het op eigen kracht verder kan.

Wanneer ik een beter beeld heb van het gedrag en de denkwijze van je kind, zal ik ook suggesties doen voor (vaak kleine) aanpassingen binnen het gezin. Het doel van deze aanpassingen is het kind de ruimte te geven en te steunen bij zijn of haar ontwikkeling.

Vragen of opmerkingen?

Laat het weten via het contactformulier of mail naar info@claartjekindercoaching.nl.

Voor wie?

Coaching kan helpen bij kinderen die…

 • snel huilen
 • veel piekeren
 • niet lekker in hun vel zitten
 • last hebben van ‘gedoe’
 • vaak zenuwachtig zijn als ze een toets moeten maken
 • niet goed weten hoe ze voor zich zelf op moeten komen
 • snel boos worden en niet zo goed weten hoe ze anders kunnen reageren
 • moeite hebben met lezen en het onthouden van de tafels
 • weinig zelfvertrouwen hebben
 • zich angstig voelen
 • een dierbare hebben verloren
 • het lastig vinden om anderen aan te spreken
 • gepest worden
 • slaapproblemen hebben
 • last hebben van een ‘vol’ hoofd