Gezondheidscentrum “Het Gulden Hart” - Bakenbergseweg 72 in Arnhem

Het kind binnen het gezin

Als ouder probeer je kind alles mee te geven dat het nodig heeft om zich goed en met zelfvertrouwen te ontwikkelen. Soms lukt dat echter niet. Een keer met enige afstand naar het gezin als geheel kijken, kan enorm helpen.

Het kan zijn dat (onbewuste) patronen en routines een onbedoeld effect hebben. En moeten deze worden doorbroken om een negatieve spiraal te voorkomen. Het kan zijn problemen bij een ouder of ander gezinslid indirect ook het kind treffen. En het kan zijn dat een ingrijpende gebeurtenis binnen of rondom het gezin een grote impact heeft.

Hoe het ook zij, door ook naar het gezin als geheel te kijken, kan worden onderzocht hoe de situatie van het kind kan worden verbeterd door het aanpassen van die patronen, die onbedoeld een negatief effect hebben. Vaak zorgen kleine aanpassingen in routines en manier van communiceren tot een grote positieve verandering. Van een nieuwe tafelschikking, tot aangepaste ochtendroutine, tot een andere eerste reactie op teleurstelling, verdriet of boosheid; ze hebben gezinnen in het verleden heel erg geholpen.

Systeemtherapie door Claartje Schoonhoven

Gesprekken met ouders

Uitgangspunt is dat je als ouder(s) bereid bent om te kijken hoe je met aanpassingen binnen het gezin (en mogelijk je eigen gedrag en manier van communiceren) je kind wil helpen uit de negatieve spiraal te komen - en te blijven. Vaak met een positieve impact op alle andere gezinsleden.

Om te kijken hoe deze aanpassingen er precies uit moeten zien, worden, naast de individuele gesprekken met het kind, verschillende gesprekken met de ouder(s) ingepland; in ieder geval een of meerdere met het kind er bij en mogelijk een of meerdere uitsluitend met de ouder(s). Heel soms worden ook andere gezinsleden bij de begeleiding betrokken (grootouders, broers en zussen) als dit zinvol is of als de ouder hier prijs op stelt.

Vragen of opmerkingen?

Laat het weten via het contactformulier of mail naar info@claartjekindercoaching.nl.

De voordelen

Gezinsbegeleiding kan helpen bij ...

  • een positieve, blijvende verandering bij het kind
  • betere sfeer thuis
  • minder ruzies en escalaties
  • een betere verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, zoals scheiding of overlijden
  • een betere omgang met stressfactoren binnen het gezin
  • een betere omgang met stressfactoren buiten het gezin